zpět na seznam

další služby

Finio ONE - Field Collection je unikátním systémem řízení, sledování a kontroly výkonu v terénu využívající software Field Collection Applications (FCA).

Služba Finio ONE vznikla jako reakce na zvyšující se poptávku klientů po službách v terénu naší inkasní společností. Tato služba je neustále rozšiřována a zdokonalována v souvislosti s novými aplikacemi, procesy a postupy. Finio ONE využijete v okamžiku, kdy dlužník svůj závazek mimosoudní cestou neuhradí, nedodržuje přísliby splátek, není snadno dohledatelný. V takovém případě po dohodě s klientem přistoupí FINIO na vymáhání pohledávky formou osobní návštěvy dlužníka prostřednictvím inspektorů.

Všichni naši inspektoři jsou zaměstnanci FINIO, dodržují Etický kodex, operují po celém území  České republiky a jsou plně vybaveni zařízením se schopností datového přenosu. Aplikace Field Collection Applications (FCA) vznikla a je dále přizpůsobována a zdokonalována cíleně pro potřeby, požadavky a přání našich klientů. Zařízení je napojeno do našeho interního inkasního systému SASPO a umožňuje velice sofistikovaným způsobem plánovat denní výjezdy, přijímat data pro výkony v terénu, shromažďovat veškeré informace z návštěvy dlužníka včetně pořizování fotodokumentace a odesílat on-line data z provedeného výkonu zpátky do našeho interního systému. Díky tomu náš inkasní specialista získává data z výkonu okamžitě a následný proces vymáhání může  přizpůsobit konkrétní situaci. Rychlost a efektivita vymožení příslušné pohledávky se tak výrazně zvyšují. Aplikace umožňuje i další funkce jako např. optimalizace trasy denního výjezdu s navigací do nejbližšího místa výkonu, naplánování další schůzky, tzv. GPS Tracking neboli on-line mapování přístroje, výkaz práce inspektora, veškeré informace o tankování vozidla či najetých km, různé formáty reportingu pro klienta a další. Koordinátor výjezdů má naprostý přehled nad realizovanými návštěvami všech inspektorů.

V rámci služby Finio ONE získáte:

  • Nejefektivnější možné kontaktování dlužníka v místě jeho bydliště/sídla - osobní návštěvu dlužníka prostřednictvím inspektora.
  • Inspektor uzavírá dohody o úhradě, zajišťuje podepsání dokumentů poskytnutých věřitelem (splátkový kalendář, uznání dluhu, atd.). Výjezdy jsou vždy uskutečněny v nejkratším možném termínu od předání pohledávek.
  • Inspektoři rovněž zabavují předměty leasingu a v neposlední řadě zajišťují opakované urgence dlužníků v případě nedodržení příslibů splátek nebo opoždění se s platbou.
  • Pokud jsou adresy poskytnuté věřitelem neúplné nebo z jiných důvodů není dlužník na uvedené adrese úspěšně nalezen, inspektor realizuje dohledání kontaktů na dlužníka, tzv. místní šetření.
  • FINIO klientovi poskytne závěrečnou zprávu s podrobným popisem osobních návštěv, fotodokumentací z místa výkonu a doporučením věřiteli, jak dále nakládat s danou pohledávkou.

Pokud vás služba Finio ONE zaujala a chcete se dozvědět více, čtěte článek v listu Podnikatel, nebo kontaktujte naše Obchodní oddělení.

WebDesign by: ALLDOG Studio