zpět na seznam

KAMPAŇ

Finio a.s. představuje Finio ONE - unikátním systémem řízení, sledování a kontroly výkonu v terénu využívající software Field Collection Applications (FCA).

Finio a.s. představuje Finio ONE - Field Collection, unikátní systémem řízení, sledování a kontroly výkonu v terénu využívající software Field Collection Applications (FCA).

Služba Finio ONE vznikla a byla rozvíjena jako reakce na stále se zvyšující poptávku klientů po inkasních službách v terénu. Finio ONE využijete v okamžiku, kdy dlužník svůj závazek ve fázi mimosoudního vymáhání nezaplatí, nedodržuje přísliby splátek, není snadno dohledatelný. V takovém případě FINIO po dohodě s klientem přistoupí na vymáhání formou osobní návštěvy dlužníka prostřednictvím inspektorů.

Všichni naši inspektoři jsou zaměstnanci FINIO, dodržují Etický kodex, operují po území celé České republiky a jsou vybaveni zařízením se schopností datového přenosu. Aplikace Field Collection Applications (FCA) vznikla a je dále přizpůsobována a zdokonalována cíleně pro potřeby našich klientů. Zařízení je napojeno do našeho interního počítačového systému SASPO a umožňuje velice sofistikovaným způsobem plánovat denní výjezdy, přijímat data pro výkon v terénu, shromažďovat veškeré informace z návštěvy dlužníka včetně pořizování fotodokumentace a odesílat on-line data z provedeného výkonu zpátky do našeho interního systému. Díky tomu náš inkasní specialista získává data z výkonu okamžitě a může následný proces vymáhání přizpůsobit konkrétní situaci. Rychlost a efektivita vymáhání se tak výrazně zvyšují. Aplikace umožňuje i další funkce jako např. optimalizace trasy denního výjezdu s navigací do nejbližšího místa výkonu, plánování další schůzky, tzv. GPS Tracking neboli on-line mapování přístroje, výkaz práce inspektora, veškeré informace o tankování vozidla a najetých km, různé formáty reportingu pro klienta, atd. Koordinátor výjezdů má absolutní kontrolu nad realizovanými návštěvami všech inspektorů.

V rámci služby Finio ONE získáte:

  • Nejefektivnější možné kontaktování dlužníka v místě jeho bydliště/sídla - osobní návštěvu dlužníka inspektorem.
  • Inspektor uzavírá dohody o úhradě, zajišťuje podepsání dokumentů poskytnutých věřitelem (splátkový kalendář, uznání dluhu, atd.). Výjezdy jsou vždy uskutečněny v nejkratším možném termínu od předání pohledávek.
  • Inspektoři rovněž zabavují předměty leasingu a v neposlední řadě zajišťují opakované urgence dlužníků v případě nedodržení příslibů splátek nebo opoždění se s platbou.
  • Pokud jsou adresy poskytnuté věřiteli neúplné nebo z jiných důvodů není dlužník na adrese úspěšně nalezen, inspektor realizuje dohledání kontaktů na dlužníka, tzv. místní šetření.
  • FINIO klientovi poskytne závěrečnou zprávu s podrobným popisem osobních návštěv, fotodokumentací z místa výkonu a doporučením věřiteli, jak dále nakládat s danou pohledávkou.

Pokud vás služba Finio ONE zaujala a chcete se dozvědět více, čtěte článek v listu Podnikatel, nebo kontaktujte naše Obchodní oddělení.

 

WebDesign by: ALLDOG Studio