zpět na seznam

KAMPAŇ

Představujeme produkt Finio LEGAL certifikovaný ISO 9001:2009.

Finio LEGAL je odpovědí na aktuální situaci soudního vymáhání pohledávek v České republice.

Produkt Finio LEGAL vznikl jako reakce na legislativní změny ve vymáhání takzvaných bagatelních pohledávek. S účinností od 1. 7. 2014 jsou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb odměny advokátů v zastupování v tzv. bagatelních občanskoprávních sporech výrazně poníženy. Následkem této legislativní změny nevyhnutelně opadne chuť vymáhat bagatelní pohledávky
a zároveň ochota dlužníků platit tyto závazky z důvodu jejich soudní „nevymahatelnosti“.

FINIO je připravena pomoci vám s nastavením komplexního řešení všech vašich pohledávek po splatnosti.

Pro získání více informací neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení.

3. července 2014

WebDesign by: ALLDOG Studio