zpět na seznam

KAMPAŇ

Jistě Vaší pozornosti neuniklo, že 1. 12. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Do její problematiky jsme pronikli díky naší aktivní účasti v řadě odborných fór a diskuzí včetně konzultací s náměstkem ministra financí s odpovědností za zpracování tohoto zákona o spotřebitelském úvěru.

Během studia problematiky jsme zjistili, že některé pasáže zákona jsou napsány tak „nešťastně“, že existuje určité riziko vtažení do její působnosti i společnostem, které primárně do oblasti spotřebitelských úvěrů nepatří, ale ze své pozice jsou poskytovateli služby spotřebiteli, jako např. dodavatelé elektrické energie,  plynu a vody.

Dle taxativního výčtu v § 4 novely je Vaše činnost zcela vyloučena z působnosti novely.

Pozor !

Z pohledů, které jsme během studia novely získali, by ale toto absolutní vyjmutí z působnosti mohlo být během vymáhání Vašich pohledávek narušeno, a to:

a) uzavřete-li s dlužníkem splátkový kalendář;
b) budete-li po dlužníkovi vymáhat dlužnou částku navýšenou o náklady na vymáhání (resp. inkasní odměnu inkasní agentury), aniž by o výši těchto nákladů byl dlužník předem informován, tzn., aniž by o nich byla zmínka v prvotní smluvní dokumentaci.

Protože naše služby dodáváme i pro klienty z oblasti dodavatelů energií, přicházíme ve spolupráci s naší partnerskou advokátní kanceláří a po konzultaci se zástupci ČNB a Asociací inkasních agentur s účinným řešením, jak riziku předejít a zároveň náklady na vymáhání i nadále uplatňovat primárně na dlužníkovi.

 Jsme členem Asociace inkasních agentur a dodržujeme její Etický kodex, proto se nemusíte obávat hrozby „reputačního rizika“. Zakládáme si, pokud je to jen trochu možné, na zachování Vašeho vztahu s Vaším klientem.

 

Pro získání více informací neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení - FINIO je připraveno!

 

WebDesign by: ALLDOG Studio