zpět na seznam

další služby

Klientská zóna Finio NET - zabezpečené webové rozhraní umožňující on-line monitoring stavu pohledávek.

FINIO nabízí svým klientům nahlédnutí do stavu vymáhacího procesu předaných pohledávek přes webové rozhraní. Přístup je zabezpečen jedinečným heslem vygenerovaným pouze pro kompetentní osobu pověřenou ze strany klienta. Všechny potřebné informace jsou klientovi on-line k nahlednutí a to přehledným, praktickým a uživatelsky vstřícným způsobem.

Klient může kontrolovat aktuální stav pohledávek, proces vymáhání má tedy vždy plně pod kontrolou. Klientská zóna nabízí přehled a rozsah služeb využívaných klientem u společnosti FINIO, fakturační údaje ke kontrole a spojení na kontaktní osobu na straně klienta, kontakty na kompetentní zaměstnance FINIO zainteresované do vymáhacího procesu a to nejdůležitější - reporting pohledávek.

Reporting pohledávek nabízí přehledy všech historicky předaných portfolií pohledávek, jejich úspěšnosti vymáhání, přehledy uzavřených spisů včetně důvodu jejich uzavření a otevřených spisů včetně jejich aktuálního stavu. Rovněž je možné vyhledat každý námi spravovaný spis s podrobnostmi o dlužníkovi a stavu vymáhání.


V případě zájmu o více informací k službě Finio NET kontaktujte Obchodní oddělení.


WebDesign by: ALLDOG Studio