o nás

Kdo je Finio a.s. a co dělá ?
Společnost Finio a.s. je zkušeným poskytovatelem služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Na českém trhu se pohybuje již řadu let. Poskytuje svým klientům možnost pokrytí celé šíře problematiky týkající se pohledávek počínaje mimosoudním vymáháním, přes soudní/správní řízení až po zprostředkování exekučního řízení. Tyto tři fáze vymáhání pohledávek jsou samozřejmě podpořeny komplexním poradenstvím našich inkasních specialistů.

Nabízené služby zahrnují fakturační a upomínkový systém včetně vedení a vlastní správy dlužníků a řadu dalších inkasních a poradenských služeb. Výsledkem je komplexní řešení, poskytující klientům více jistoty pro jejich příjmy a cash-flow při jejich hlavní činnosti podnikání a dalších činnostech.        

Co je náplní práce Finio a.s. ?
FINIO se zabývá správou a vymáháním pohledávek. Činnost společnosti se soustřeďuje především na mimosoudní vymáhání pohledávek po splatnosti a to prostřednictvím upomínkového systému, zahrnujícího písemný i telefonický kontakt s dlužníkem. Společně hledáme nejefektivnější způsob úhrady dlužných částek. Tato činnost je podpořena o inspektorský servis, tedy možností i osobního kontaktu s dlužníkem, kde lze dohodnout splátkové kalendáře, získat podepsaná uznání dluhu, dohledávat informace o dlužnících, apod. 

FINIO se zaměřuje na pohledávky jak z obchodního styku firemního sektoru (B2B), tak správou a vymáháním pohledávek vůči fyzickým osobám (B2C) z tzv. spotřebitelského sektoru.  

Cesta inovací

FINIO neustále inovuje své pracovní postupy a operační systém. Srdcem společnosti je robustní interní inkasní systém SASPO umožňující spolehlivé  a účinné zpracování všech druhů pohledávek v neomezeném množství. Tento operační systém je pravidelně modernizován a aktualizován tak, aby vždy umožňoval poskytovat nejlepší možné zázemí pro potřeby společnosti FINIO a jejích klientů. Jeho samotný vývoj je také založen na přáních a požadavcích klientů. Kromě technického zázemí průběžně zlepšujeme a zdokonalujeme veškeré pracovní postupy spojené s inkasem pohledávek,  a to získáváním nejrůznějších informací z tržního či konkurečního prostředí i od samotných klientů a jejich následná aplikace v komplexním procesu. Velkou pozornost věnujeme rovněž vzdělávání našeho týmu inkasních specialistů, a prostřednictvím pravidelného školení, z důvodu nejefektivnějšího výkonu podloženého moderními znalostmi a zkušenostmi.

Orientace na klienty
FINIO je pro své klienty oporou svým systematickým přístupem, spolehlivými postupy a moderními nástroji. Každému našemu klientovi je umožněno individuální nastavení vymáhacího procesu dle jeho specifických potřeb, přání a požadavků.
Kromě těchto technických nástrojů je pro nás také nesmírně důležité udržení dobrých vztahů s našimi klienty a individuální péče, které se každému dostává. Jedním z našich hlavních cílů je spokojenost ze strany klientů, které si moc vážíme a ceníme si doporučení z jejich strany.

Etika podnikání
Věříme, že etický přístup ke správě a vymáhání pohledávek je jediný správný. Proto jsme přidruženým členem Asociace inkasních agentur a ctíme její Etický kodex.

Další odkaz: Výpis z Obchodního rejstříku

WebDesign by: ALLDOG Studio