zpět na seznam

další služby

FINIO nabízí své speciální služby klientům, kteří se dostali, nebo by se mohli dostat, do problémů způsobených jejich podnikovým systémem správy a vymáhání pohledávek. Specialisté FINIO jsou schopni analyzovat vnitropodnikový fakturační a inkasní systém svých klientů a nabídnout způsob řešení příslušných problémů. Po dohodě s klientem zajistí FINIO adaptaci vnitropodnikových procesů správy a vymáhání pohledávek dle výsledků provedené analýzy. V žádoucích případech může dojít i k dočasnému zapojení pracovníků společnosti FINIO do podnikové sítě klienta, především v sekci IT.

WebDesign by: ALLDOG Studio