pro média

Tisková zpráva: E15 – speciální příloha deníku E15 na téma „řešení pohledávek a závazků“ – byli jsme u toho!

Nepřehlédněte speciál deníku E15 ze dne 16. 9. 2014. Speciál vznikl z iniciativy a pod záštitou Asociace inkasních agentur (AIA) jako reakce na zhoršující se platební morálku dlužníků. Kladl si za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice vymáhání pohledávek. Finio a.s., jako přidružený člen AIA, byla oslovena s nabídkou prezentovat se v této specializované příloze na téma „řešení pohledávek a závazků“.

Celé vydání deníku E15 číslo 1709 ze dne 16. 9. 2014 je k nahlédnutí zde.

V Praze 16. září 2014


 
Tisková zpráva: Komplexní systematické vymáhání pohledávek je cestou k úspěchu.

 

 V Praze 5. května 2013

Zpravodaj SČMBDTisková zpráva: Finio a.s. byla oslovena redakcí listu Podnikatel

Dovolujeme si informovat o skutečnosti, že redakce listu Podnikatel oslovila naší společnost s žádostí o vyjádření k problematice mimosoudního vymáhání pohledávek. Přikládáme kopii článku k nahlédnutí.

  V Praze 28. února 2013

odkaz: Celé vydání listu Podnikatel leden-únor 2013 k prolistováníTisková zpráva: GGN inkaso CZ, a.s. mění název na Finio a.s.

Počínaje 1. dubnem 2012 se název společnosti a značka změnila na Finio a.s. Nizozemská GGN Group se rozhodla opustit východoevropské trhy a zaměřit své úsilí na země Beneluxu. Z toho důvodu byla v roce 2011 realizována transakce s prodejem lokální české společnosti do českých rukou. Společnost GGN inkaso CZ, a.s. se osamostatnila od své holandské matky a stala se plnohodnotnou, nezávislou entitou. Úspěšně realizovaná a nyní dokončená operace je pro nás především závazkem a výzvou pro další rozvoj služeb a péče pro naše klienty při pokračování činnosti společnosti, nyní pod novým jménem Finio a.s.

Personálním obsazením se naše společnost nemění, pro zajištění komplexnosti služeb spolupracujeme dále s našimi partnery ve skupině, nadále jsme přidruženým členem Asociace inkasních agentur a hlásíme se k jejímu Etickému kodexu.

Osamostatnění se pro nás zároveň stalo impulsem k několika inovacím. Uskutečnili jsme přechod na nový výkonnější inkasní systém SASPO, modernější s ještě vyšší úrovní správy a zabezpečení dat a informací. Druhou novinkou je zřízení nového týmu inkasních specialistů v Call Centru sídlícím v Plzni. Vymáhání na druhém pracovišti současně, zaručuje větší zabezpečení provozu, urychlení a zkvalitnění vymáhacího procesu. 

Pod novým jménem zůstává stejná firma, stejný tým, stejné nebo lepší služby, stávající úroveň znalostí a zkušeností. Věříme, že se nám podaří i nadále přinášet to nejlepší při správě a vymáhání pohledávek.

V Praze 1. dubna 2012

odkaz: Výpis z Obchodního rejstříku

WebDesign by: ALLDOG Studio