zpět na seznam

další služby

FINIO nabízí a zprostředkovává řešení majetkových sporů nejen mimosoudní, soudní/správní cestou či exekučním řízením, ale i také rozhodčím řízením. V rozhodčím řízení rozhoduje spor rozhodce či rozhodčí soud, v němž rozsudek (tzv. rozhodčí nález) má stejné důsledky a váhu důležitosti jako rozsudek soudního orgánu. Předpokladem zahájení rozhodčího řízení je výslovný souhlas obou stran - tedy věřitele i dlužníka - s rozhodčím řízením. Nespornou výhodou rozhodčího řízení je získání rozhodnutí během relativně krátké doby - v rozmezí několika týdnů, s nižšími poplatky než u soudu.

WebDesign by: ALLDOG Studio