služby pro firemní klientelu

FINIO se specializuje na nejrychlejší a zároveň na nejšetrnější způsob vymáhání pohledávek - mimosoudní cestou. 
Právě na vašem přístupu k pohledávkám záleží! Předáním tzv. čerstvých pohledávek do správy FINIO zvyšujete jejich vymahatelnost.


FINIO průběžně přizpůsobuje svoji strategii a pracovní procesy stále se měnícím požadavkům svých klientů. To je klíč k úspěchu naší organizace. Díky dlouhodobým a bohatým zkušenostem rozumíme tomu, co potřebuje firma pro vymáhání a správu a pohledávek.    

V celé inkasní činnosti FINIO je znalost dlužníků tím rozhodujícím faktorem. Jaké motivy, jaké okolnosti a jaké situace? FINIO zná odpověď na tyto otázky - pravidelným oblastním i celostátním průzkumem zjišťuje finanční situaci dlužníků, naslouchá tedy nejen požadavkům a přáním svých klientů, ale i důvodům jejich dlužníků. Výsledkům tohoto průzkumu přizpůsobuje své pracovní procesy vymáhání pohledávek tak, aby odpovídaly reálným finančním možnostem dlužníka.

Vždy koordinujeme naše aktivity s klientem, aby nedošlo k narušení obchodních vztahů. Vyvíjíme tlak na dlužníka prostřednictvím vlastních prostředků v mezích slušnosti. Rozumíme tomu, že u firemní klientely může být forma a tlak na zaplacení pohledávky velmi citlivou záležitostí. Dlužník často zůstává nadále zákazníkem klienta nebo mu může poskytnout důležitou referenci pro získání dalších zakázek. Postupujeme zásadně dle etického kodexu a naše komunikace vůči dlužníkům je vždy slušná a solidní, i když striktní, efektivní, profesionálně řízená, mířící k jasně definovanému cíli a výsledku. 

Mimosoudní vymáhání pohledávek doplňujeme dle potřeb a vzniklých situací automaticky o nutné poradenství, pravidelný reportong, dáváme klientům možnost on-line nahlížet do aktuálního stavu inkasního procesu. Do webového prohlížeče má přístup pouze klientem poveřená osoba. Zabezpečení tohoto webového rozhraní přikládáme velkou důležitost.

Po celou dobu správy pohladávek společností FINIO je klientovi pro komunikaci přidělena jedna kontaktní osoba. Ta jej provází celým procesem a pravidelně informuje.

Optimalizace inkasa pohledávek
Spojení dobré znalosti o postavení dlužníka, know-how, dlouholeté zkušenosti a osvědčené pracovní postupy vytváří specifickou metodu zhodnocení postavení. Ta je zdrojem informací a cenných údajů bezprostředně nutných k optimalizaci inkasních procesů všech poskytovaných služeb Credit managementu. Samozřejmě za bezpodmínečného dodržování platných zákonů, interních standardů a směrnic klienta, jakož i norem etického přístupu k dlužníkům.

Vyšší inkasní výsledek
Co to znamená pro Vás?  Rychlejší a úspěšnější vymáhání vašich pohledávek. V závislosti na způsobu organizace Vašich finančních procesů a stáří vámi předaných pohledávek, dosahujeme v mimosoudní fázi vymáhání velmi dobrých výsledků. Tuto skutečnost můžeme opřít o referenční listy nejrůznějších spolupracujících společností.

FINIO jako profesionální společnost zabávající se správou a vymáháním pohledávek ví, že inkaso pohledávek je speciální činnost, která je zcela závislá na faktoru reálných možností dlužníků a co nejmenší míře inkasního rizika našich klientů. 

Pokud váháte, zda využít služeb inkasní agentury FINIO, vyžádejte si od nás úvodní prezentaci. Rádi Vám představíme náš pohled na problematiku, seznámíme Vás s používanými postupy a nástroji. Zodpovíme všechny vaše otázky, pomůžeme rozptýlit Vaše obavy či pochybnosti. Specialisté obchodního oddělení jsou nakloněni osobnímu jednání, na kterém analyzují potřeby potenciálního klienta, sestaví návrh spolupráce, nabídnou své služby, detailně vysvětlí proces vymáhání tak, aby následná spolupráce byla co nejpřínosnější.

Využijte našich služeb, buďte efektivnější!

WebDesign by: ALLDOG Studio