služby pro obce, města a státní správu

Komplexní řešení správy a vymáhání pohledávek s ohledem na potřeby a specifika veřejné správy.
Mimosoudní vymáhání plně kompatibilní se soudním vymáháním a pro spolupráci s exekutorským úřadem. 


Máme bohaté zkušenosti se správou a vymáháním pohledávek pro municipality. Chápeme, že vzhledem k jejich postavení a roli ve společnosti musí být veškeré kroky spojené s vymáháním pohledávek bezpodmínečně legální a také etické. FINIO postupujeme vždy dle etického kodexu a mravních zásad. I v rámci těchto pravidel splní požadavek klienta na specifický přístup vůči dlužníkům. Soustavný monitoring správy a vymáhání pohledávek přináší také klientům důležitou zpětnou vazbu a může pomoci průběžně upravovat procesy a postupy v případě, že zpětná vazba od dlužníků poskytne důležitý nebo dokonce zásadní poznatek.

Obce a města mají povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a FINIO nabízí komplexní řešení, jak této povinnosti dostát. 

V celé inkasní činnosti FINIO je znalost lidí a jejich motivy tím rozhodujícím faktorem. FINIO pravidelným oblastním i celostátním průzkumem zjišťuje finanční situaci dlužníků, naslouchá tedy nejen požadavkům a přáním svých klientů, ale i důvodům jejich dlužníků. Výsledkům tohoto průzkumu přizpůsobuje své pracovní procesy vymáhání pohledávek tak, aby odpovídaly reálným finančním možnostem dlužníka.

FINIO mimo jiné nabízí prověření a dohledání dlužníků, doručení upomínek poštovní i elektronickou cestou, uznání dluhu, osobní návštěvy dlužníků a nejrůznější poradenské služby.

Seznamte se s FINIO, vyžádejte si úvodní nabídku nebo zadejte poptávku po konkrétním produktu nebo službě. Využít můžete kontaktního formuláře, nebo přímo oslovte naše obchodní oddělení. Kontakt naleznete na našem webu. Specialisté obchodního oddělení jsou nakloněni osobnímu jednání, na kterém analyzují potřeby potenciálního klienta, sestaví návrh spolupráce, nabídnou své služby, detailně vysvětlí proces vymáhání tak, aby následná spolupráce byla co nejpřínosnější.

WebDesign by: ALLDOG Studio