služby pro živnostníky

Nenechte se zatáhnout do platební neschopnosti, řešte problém hned a rychle. Jsme tu pro Vás s nabídkou komplexního řešení.
Právě na vašem přístupu k pohledávkám záleží! Předáním tzv. čerstvých pohledávek do správy FINIO zvyšujete jejich vymahatelnost.


FINIO průběžně přizpůsobuje svoji strategii a pracovní procesy stále se měnícím požadavkům svých klientů. To je klíč k úspěchu této organizace. Díky dlouhodobým a bohatým zkušenostem FINIO rozumí tomu, co potřebuje živnostník pro vymáhání a správu pohledávek: Potřebuje mít čas na vlastní činnost, potřebuje poradit již při vzniku pohledávky se správností vzniklých dokladů, objednávek, faktur. Potřebuje se spolehnout, že mu někdo rychle, spolehlivě a důsledně pomůže vymoci jeho pohledávku. Proto je tu FINIO.    

S námi budete mít inkasní proces pod kontrolou. Nabízíme sofistikované komplexní řešení vymáhání pohledávek. Co to znamená? První fází je mimosoudní vymáhání, následuje případně druhá fáze tzv. soudní inkaso. Kompexní vymáhání je zastřešeno třetí fází vymáhácího procesu - exekucí. Přechod na každou další fázi vymáhání je vždy detailně komunikován s klientem. Klient obdrží nashromážděné informace o postavení dlužníka a naše doporučení, zda v inkasním procesu pokračovat a za jakých podmínek, aby byl inkasní proces co možná nejefektivnější. Klient se na základě těchto informací rozhodne o dalším postupu.

FINIO najde spolu s vámi nejefektivnější cestu ke společnému cíli. K získání finančních prostředků od vašich obchodních partnerů, kterým jste dodali své zboží nebo poskytli své služby, a kteří za ně nezaplatili tak, jak se zavázali. S klientem komunikujeme všemi způsoby včetně online aplikace kde má komplexní přehled o stavu případu, vždy ale doručíme klientovi informace o pohledávce takovým způsobem, který mu vyhovuje. FINIO si zakládá na individuálním přístupu ke svým klientům.

Každý klient společnosti FINIO má přiřazenou kontaktní osobu, která jej provází celým komplexním inkasním procesem. Komunikuje s klientem, podává pravidelné reporty o stavu pohledávek, odpovídá na dotazy a poskytuje klientovi veškerý možný servis a poradenství. Tento model komunikace šetří váš čas, který můžete efektivněji využít a věnovat se své obvyklé činnosti. Jako živnostník se nemůžete zabývat pouze fakturami po splatnosti. Musíte se věnovat vlastní práci. Přenechte starosti ohledně pohledávek na FINIO! To je naše práce!

Známe a respektujete základní pravidlo podnikání, které platí pro živnostníky dvojnásob: Náš zákazník, náš pán. Nikdo však od Vás nemůže požadovat, abyste tento vztah k zákazníkům budovali nad rámec pravidel dobrého obchodu.
Normální je zaplatit za odvedenou službu či poskytnuté zboží! Myslíte si to také?   

Pokud váháte, zda využít služeb inkasní agentury FINIO, vyžádejte si od nás úvodní prezentaci. Rádi Vám představíme náš pohled na problematiku, seznámíme Vás s používanými postupy a nástroji. Zodpovíme všechny vaše námitky, pomůžeme rozptýlit Vaše obavy či pochybnosti. Specialisté obchodního oddělení jsou nakloněni osobnímu jednání, na kterém analyzují potřeby potenciálního klienta, sestaví návrh spolupráce, nabídnou své služby, detailně vysvětlí proces vymáhání tak, aby následná spolupráce byla co nejpřínosnější.

Optimalizace inkasa pohledávek
Spojení dobré znalosti o postavení dlužníka, know-how, dlouholeté zkušenosti a osvědčené pracovní postupy vytváří specifickou metodu zhodnocení postavení dlužníka. Ta je zdrojem informací a cenných údajů bezprostředně nutných k optimalizaci inkasních procesů a dalších poskytovaných služeb. Samozřejmě za bezpodmínečného dodržování platných zákonů, interních standardů a směrnic klienta, jakož i norem etického přístupu k dlužníkům.

Vyšší inkasní výsledek
FINIO jako profesionální společnost zabývající se vymáháním pohledávek ví, že inkaso pohledávek je speciální činnost, která je zcela závislá na faktoru reálných možností dlužníků a co nejmenší míře inkasního rizika našich klientů. 

WebDesign by: ALLDOG Studio