služby

FINIO je inkasní specialista na vymáhání pohledávek mimosoudní cestou. Dlouhodobě dosahujeme vysoké úspěšnosti mimosoudního vymáhání pohledávek jak u právnických, tak u fyzických osob.
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem naší společnosti a profesionálnímu operačnímu systému, se úspěšnost
vymožených pohledávek  mimosoudní cestou pohybuje okolo 80%.
Naše vymáhací procesy jsou primárně nastaveny pro potřeby velkých společností s velkým počtem i objemem pohledávek. To však není podmínkou, jelikož stejně spolehlivou službu poskytnou i všem dalším klientům. 
Procesy vymáhání jsou podpořeny komplexním poradenstvím našich inkasních specialistů a jsou vždy upraveny individuálně pro potřeby, přání a požadavky klienta.
Inkasní strategie FINIO spočívá na principu znalosti postavení lidí a znalosti tržní problematiky svých klientů. Tým odborníků využívá k zhodnocení tržní problematiky klientů a dlužníků celostátně orientované databáze a dále dlouholeté zkušenosti s různorodých tržních prostředí. Výsledkem je prokazatelně vysoká úspěšnost vymáhacích procesů a tím i výrazné zlepšení cash-flow klientů společnosti FINIO.

Standardně je každému klientovi přidělen jeden inkasní pracovník, který se stará o celý proces vymáhání pohledávek u daného klienta. Inkasní pracovník kontaktuje a komunikuje s klientem, pravidelně ho informuje o vývoji a aktuálním stavu jeho pohledávek, podává pravidelné reporty, konzultuje s ním další kroky ve vymáhacím procesu, poskytuje doporučení pro následné kroky, případně přijímá od klienta nové pohledávky k vymáhání.

FINIO poskytuje svým klientům on-line reporting skrze webovou aplikaci v klientské zóně a na žádost klienta vyhotovuje a zasílá pravidelné individuální reporty. O přístup do klientské zóny je zapotřebí zažádat u přiděleného inkasního pracovníka. Veškerá komunikace s dlužníky je pečlivě monitorována a často klientům přinese velmi cennou zpětnou vazbu. Služby FINIO tak mají pro klienty skutečnou přidanou hodnotu. FINIO si zakládá na individuálním přístupu ke každému stávajícímu i potenciálnímu klientovi.

FINIO disponujeme moderním vybavením a má prověřený systém komunikace s velkým množstvím osob. Pečlivě dohledává kontakty a daří se dohledat i ty osoby, které jsou z pohledu klienta nekontaktní. 

Mimosoudní vymáhání je základním pilířem služeb správy a vymáhání pohledávek společnosti Finio a.s.
Vyžádejte si naší prezentaci, úvodní všeobecnou nabídku nebo rovnou návrh konkrétního řešení vašich potřeb.

Dosud služeb inkasní agentury nevyužíváte?
Obraťte se s důvěrou na FINIO!
Rádi Vám představíme náš pohled na tuto problematiku. Specialisté obchodního oddělení jsou nakloněni osobnímu jednání, na kterém analyzují potřeby potenciálního klienta, sestaví návrh spolupráce, nabídnou své služby, detailně vysvětlí proces vymáhání tak, aby následná spolupráce byla co nejpřínosnější. Efektivnost poskytovaných služeb lze také změřit na tzv. Pilotním projektu, dle kterého sám klient následně zváží budoucí spolupráci s Finio a.s.

Využíváte již služeb jiné inkasní agentury?
Seznamte se s přístupem  a systematickým procesem FINIO a ověřte si, že v této oblasti používáte skutečně ty nejlepší nástroje a postupy. 

Na žádost klienta provádí FINIO i speciální servisní inkasní služby, např. vyhodnocení finančního postavení dlužníka po první upomínce, návštěva dlužníka před zahájením soudního řízení a další individuální služby.

WebDesign by: ALLDOG Studio