služby

Soudní/správní vymáhání nastupuje v okamžiku, kdy mimosoudní vymáhání pohledávky nebylo možno realizovat, a klient se rozhodl k zahájení soudního, popřípadě správního řízení. Součástí služeb FINIO je samozřejmě kompatibilita procesů a postupů s předcházející fází mimosoudního vymáhání. Zúročíme všechny nashromážděné informace, kontaktní telefonní čísla a adresy, dále zajistíme důkladné prošetření majetkového postavení dlužníka v přímé spolupráci s klientem. Vlastní soudní/správní řízení zajišťují spolupracující renomované advokátní kanceláře. 

FINIO zajišťuje soudní vymáhání pohledávek na celém území České republiky a to výhradně bez předávání údajů třetím osobám - využívá informace z vlastních databází. Přidělený inkasní pracovník neboli Projektový manažer zůstává pro klienta nadále kontaktní osobou. FINIO je skutečně vaším jediným partnerem! 
FINIO eliminuje zbytečnou byrokratickou náročnost na klienta. Soudní/správní řízení probíhá efektivně a bez nežádoucích časových prodlev. 

I v této druhé fázi vymáhání pohledávky má klient možnost prostřednictvím unikátního on-line systému,  sledovat průběh a výsledky soudního řízení prostřednictvím zaheslovaného webového prohlížeče. Technické řešení nám umožňuje pravidelně informovat klienta o vykonaných a plánovaných akcích. Způsob, formu a obsah reportovaných informací FINIO přizpůsobí požadavkům klienta. 

Soudní vymáhání Finio LEGAL je nově samostatně certifikovaným produktem managementu kvality ISO 9001:2009 a managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2014, a jako takové svým rozsahem v České republice prozatím nemá obdoby. Buďte o krok před konkurencí. Ve FINIO nabízíme '"Výsledky místo služeb!"

Pro získání více informací kontaktujte Právní oddělení.

WebDesign by: ALLDOG Studio