věřitel

Společnost Finio a.s. je ověřeným, zkušeným a věrohodným poskytovatelem služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek na českém trhu, kde působí již dlouhou řadu let. Finio a.s. spravuje pohledávky klientům z nejrůznějších segmentů podnikání. Ke své činnosti a efektivnímu vymáhání pohledávek využívá bezpečný, sofistikovaný a moderní interní inkasní systém SASPO. Soustavným, aktivním a efektivním poradenstvím se FINIO snaží docílit co nejnižší míry inkasního rizika svých klientů. 
FINIO svými pravidelnými průzkumy zjišťuje finanční situaci a postavení dlužníků. Naslouchá potřebám, požadavkům a přáním svých klientů, ale také i argumentům dlužníků. Výsledkům těchto průzkumů přizpůsobuje své pracovní procesy a postupy pro inkaso pohledávek tak, aby odpovídaly reálným finančním možnostem dlužníka.

FINIO si zakládá na individuálním přístupu ke stávajícím, ale i potenciálním klientům. Velice si váží důvěry ze strany svých klientů a chce jim soustavně přinášet to nejlepší při správě a vymáhání pohledávek.

Neváhejte svěřit své pohledávky do rukou profesionálů, kteří rozumějí Vašim požadavkům a problémům. Především na Vašem přístupu k pohledávkám záleží!
Včasným předáním tzv. čerstvých pohledávek do našich rukou výrazně zvyšujete úspěšnost vymáhání!

Jelikož se v oblasti inkasa pohledávek může jednat o choulostivé a důvěrné informace, pracovníci Obchodního oddělení jsou nakloněni osobnímu jednání a přístupu. Oslovit nás můžete také přes kontaktní formulář, který naleznete v každé záložce či článku našich oficiálních webových stránek. Pro domluvení informativní schůzky kontaktujte přímo Obchodní oddělení společnosti.

Není důvod otálet. Změna je rychlejší než plán!

Vyberte si některou z nabízených služeb, která Vás zajímá, a dozvíte se více.
Mimosoudní vymáhání
Finio LEGAL - soudní vymáhání
Exekuční řízení
Finio ONE - inspektorský servis
Fakturační a upomínkový systém
Prevence vzniku pohledávek
Optimalizace finančních závazků a pohledávek
Rané vymáhání
Rozhodčí řízení
Finio NET - klientská zóna
Dohlížecí řízení
Poradenské služby
Odkupy portfolií pohledávek
Mezinárodní vymáhání
Finio DATA - ochrana dat

WebDesign by: ALLDOG Studio