služby

Komplexní integrovaný systém správy a vymáhání pohledávek FINIO poskytuje podklady zaručující výrazné zkrácení exekučního řízení a tím i rychlejší vymožení příslušné pohledávky. Spolupracujeme se zkušenými exekutorskými úřady, které svou působností pokrývají celé území České republiky. 

Realizace výkonu soudního rozhodnutí v exekučním řízení je přímou součástí vymáhacího procesu. Profesionální územně integrovaný on-line systém zaručuje výrazné zkrácení exekučního řízení a tím i rychlejší vymožení Vaší pohledávky.  On-line systém spojuje FINIO s vybranými exekutorskými úřady na celém území České republiky v jeden přehledný vysoce efektivní operační celek.

FINIO i v této fázi vymáhání pohledávky umožňuje svým klientům sledovat vymáhání pohledávek ze svého pracovního místa 24 hodin denně přes webové rozhraní a i v těchto případech zůstává jediným kontaktním partnerem klienta. S klientem nadále komunikuje přidělený inkasní specialista, který ho provází celým komplexním vymáhácím procesem - od mimosoudní fáze až po exekuční.

WebDesign by: ALLDOG Studio