Kvalifikace

Certifikát LL-C Certification

Systém managementu kvality organizace - ČSN EN ISO 9001:2016

Systém managementu řízení bezpečnosti informací -  ČSN ISO/IEC 27001:2014

 ISOISO [677.76 kB]

Certifikát Asociace inkasních agentur pro rok 2021

AIAAIA [371.45 kB]

Potvrzení o pojištění pro případné pokrytí škod způsobených činností inkasní společnosti

[979.09 kB]