Soudní a exekuční vymáhání

Soudní vymáhání nastupuje v okamžiku, kdy nebylo možné úspěšně dokončit mimosoudní vymáhání.

Vlastní certifikovaný brand 

Jsme schopni plnohodnotně převzít roli advokátní kanceláře.
Díky sofistikovanému inkasnímu systému s modulem soudního řízení jsme schopni přejít prakticky okamžitě z fáze mimosoudní do fáze soudní.
Přidělený projektový manažer zhodnotí průběh mimosoudní fáze, případně bonitu jednotlivých dlužníků a doporučuje, u kterých spisů je vhodné pokračovat soudní cestou.
Díky automatizaci procesů jsme schopni s vysokou odborností zpracovávat velké množství případů.
Chcete zvýšit efektivitu soudního vymáhání?

Nenechte se hned zavázat! Zadejte nám shodný vzorek a strukturu pohledávek, jakou aktuálně vymáháte samostatně přes advokáty a exekutory a my Vás přesvědčíme, že výsledky mohou být ještě lepší.

Nejdříve si chceme Finio vyzkoušet
 • Odeslání předžalobní upomínky

  Soudní vymáhání FINIO standardně zahajuje odesláním předžalobní upomínky.

 • Podání žaloby

  Pro zkrácení řízení a nižší soudní poplatky svým klientům FINIO doporučuje u nepromlčených pohledávek do výše 1 mil. Kč podání žaloby formou návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

 • Získání exekučního titulu

  Po vydání elektronického platebního rozkazu a po nabytí právní moci je získán exekuční titul.

 • Zahájení exekučního vymáhání

  Po nabytí právní moci exekučního titulu je zpracován exekuční návrh. Díky propojenosti inkasního software FINIO je předání mezi soudním a exekučním modulem on-line, odpadá tak mezikrok přebírání spisů mezi advokátní kanceláří a exekutorským úřadem.

 • Celostátně prováděná exekuční činnost

  Důsledná terénní činnost profesionálně zaškolených vykonavatelů exekutora za použití softwaru FCA, vyvinutého společností FINIO. Záznamy z výkonu může klient sledovat v klientské zóně.

Unikátní certifikace jednotlivých nástrojů vymáhání


Kontinuální přehled o pohledávce

Díky klientské zóně máte neustálý přehled o Vaší pohledávce v jakékoli fázi vymáhání.

Ve všech fázích vymáhání jsou monitorovány insolvence a likvidace tak, abychom Vaši pohledávku včas přihlásili.

​​​​​​​Všechny učiněné kroky jsou s Vámi předem konzultovány.

FINIO Legal

Nástroj soudního/správního vymáhání samostatně certifikovaný v rámci ISO 9001. Plnohodnotné převzetí role advokátní kanceláře.

Mobiliární exekuce

Spolupracující exekuční úřad navzdory opačnému trendu současné doby i nadále důsledně a rychle vykonává mobiliární exekuce. Vykonavatelé jsou rozprostřeni po celé České republice.

 

Přednosti FINIO Legal


Využití Call centra

I v soudní a exekuční fázi je zapojeno Call centrum. Zvyšujeme tak úspěšnost vymáhání a urychlujeme celý proces.


Vlastní aplikace FCA

Také vykonavatelé spolupracujícího exekutorského úřadu využívají naši aplikaci FCA. Do záznamu z výkonu tak můžete nahlédnout on-line.


Dohlížecí řízení

Unikátní kontrolní systém FINIO umožňuje pravidelné prověřování finanční situace dlužníka a obnovení aktivity u dříve nebonitního případu.