O nás

Kdo je FINIO ?

FINIO staví na základech a know-how své bývalé holandské matky GGN Group. Ta je jednou z největších inkasních společností v Evropě se specializací na poskytování služeb v oblasti vymáhání pohledávek. Především v západní Evropě se jedná o silného hráče na poli inkasních společností.

V dubnu 2007 vznikla v ČR dceřiná společnost  GGN Group, GGN inkaso CZ, a.s. Společnost přizpůsobila holandský inkasní systém EuroDossier legislativním podmínkám ČR. Systém byl vyvíjen přes 30 let pro velkoobjemové zpracování dat. Zaměstnanci společnosti GGN inkaso CZ, a.s. prošli opakovaně školeními v mateřské společnosti
a převzali tak veškeré technické, procesní i organizační know-how.

V září 2011 společnost majetkově převzal Ing. Ivan Wolf jako jediný akcionář. GGN inkaso CZ, a.s. se stala plnohodnotně a samostatně fungující entitou stavící na principech GGN Group v České republice – finančně i procesně.

V dubnu 2012 došlo ke změně jména společnosti na Finio a.s. Společnost nadále pokračovala na stejných principech a know-how skupiny GGN a českého práva. Nyní je stabilní inkasní společností na českém trhu s bohatými zkušenostmi.

V roce 2012 byla otevřena další pobočka v Plzni, ve které funguje zatím nejpočetnější Call centrum FINIO a kde bylo vybudováno zázemí pro vlastní inspektorské oddělení.

V roce 2015 byla uvedena do provozu zatím poslední, třetí pobočka v Sušici společně se třetím Call centrem FINIO.

FINIO nepřetržitě sleduje změny na trhu a související legislativní prostředí. Jedním z důležitých milníků v poslední době tak pro FINIO bylo získání Licence ČNB k činnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.


Cesta inovací

FINIO neustále inovuje své pracovní postupy a operační systém. Nepřetržitě  vymýšlíme nové způsoby, jak dlužníky svých klientů přimět k úhradě, samozřejmě vždy striktně v souladu s Etickým kodexem Asociace inkasních agentur a platnou legislativou.

Pravidelně investujeme do vývoje inkasního systému a nových technologií.

Orientace na klienty

FINIO je pro své klienty oporou svým systematickým přístupem, spolehlivými postupy a moderními nástroji. Každému našemu klientovi je umožněno individuální nastavení vymáhacího procesu dle jeho specifických potřeb, přání a požadavků.

Kromě těchto technických nástrojů je pro nás také nesmírně důležité udržení dobrých vztahů s našimi klienty a individuální péče, které se každému dostává.

Etika podnikání

Věříme, že etický přístup ke správě a vymáhání pohledávek je jediný správný. Právě proto jsme členem Asociace inkasních agentur a ctíme její Etický kodex.