Proč FINIO?

Stabilita
Jsme stabilní inkasní společností na českém trhu s bohatými zkušenostmi a se 3 vlastními pobočkami v Praze, Plzni a Sušici.
 
 Zkušenosti
Stavíme na základech své bývalé holandské mateřské společnosti GGN Group, která je jednou z největších inkasních společností v Evropě se specializací na poskytování služeb v oblasti vymáhání pohledávek.
FINIO v sobě spojuje dvě silné stránky, a to know-how silné nadnárodní společnosti a dravost čistě české firmy, která využívá svoji znalost lokálního trhu, dynamiku
a schopnost přizpůsobit se aktuálním podmínkám.
 
Silné zázemí
FINIO patří do Skupiny, zajišťující komplexní vymáhání pohledávek.
Našimi partnery ve Skupině jsou advokátní kancelář a exekutorský úřad (jako celek má Skupina pro potřeby komplexního vymáhání pohledávek připraveny kapacity
v počtu 110 zaměstnanců a spolupracovníků, z toho 45 jsou přímo zaměstnanci FINIO).
 
 Certifikace
Jako jediná společnost na tuzemském trhu má FINIO nejen certifikáty ISO 9001 a ISO 27001, ale zároveň samostatně certifikované všechny jednotlivé nástroje vymáhání.
 
Uvolníme Vám ruce
Převezmeme za Vás veškerou administrativu spojenou s vymáháním a Vy se můžete opět soustředit na svůj core business.
 
Spolupráce s odborníky
Naše upomínky jsou vytvořeny ve spolupráci s psychologem, aby jejich prostřednictvím docházelo ke stupňování tlaku, který je na dlužníka vyvíjen.
 
Výkon v terénu
Kromě telefonického a písemného (e-mail, SMS, pošta) kontaktu samozřejmě máme i terénní pracovníky, kteří jsou našimi zaměstnanci.
Unikátní systém řízení pod vlastním brandem Finio ONE - Field Collection nám umožňuje sledování a kontroly výkonu v terénu v reálném čase.
 
Jedna kontaktní osoba
Ve všech fázích vymáhání je pro naše klienty jedinou kontaktní osobou přidělený projektový manažer. Odpadá jim tak komunikace s advokátními kancelářemi, exekutory
a soudy.
 
Vymáháme striktně v souladu s legislativou
Jsme členem Asociace inkasních agentur a ctíme její Etický kodex, nemusíte se tedy obávat hrozby „reputačního rizika“.
 
Jsme v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016 / 679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR).
 
Transparentnost
Kontrola průběhu vymáhání pohledávek prostřednictvím aplikace na webovém portálu umožňuje sledování stavu pohledávek 24 hodin denně.
Ve všech fázích vymáhání pro Vás zajistíme shodný reporting.
 
Připravenost
Zabezpečení provozu na třech různých pracovištích minimalizuje riziko zastavení vymáhacích procesů v případech nenadálých událostí.